Skip to main content

Ambulancia

Vybavenie ambulancie

EKG

EKG vyšetrenie urobí všeobecný lekár pacientovi pri sťaženom dýchaní, tlaku alebo bolestiach na hrudníku, búšení srdca alebo slabosti. Vyšetrenie je tiež súčasťou preventívnej prehliadky ak máte viac ako 40 rokov. Vďaka EKG v ambulancii nemusíte pri ťažkostiach navštíviť všeobecného lekára kvôli výmennému lístku a následne špecialistu.

 • 12 kanálový EKG prístroj
 • odhalenie závažných srdcových porúch skôr ako pocítite príznaky
 • odhalenie zväčšenia srdca, jeho neprekrvenie
 • odhalenie poruchy srdcového rytmu, či infarktu
 • predpovedá pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovje príhody
 • hradené zdravotnou poisťovňou alebo priamou platbou pacienta- pozri v cenníku 

Analyzátor EXDIA TRF Plus

EXDIA je kompaktný, prenosný, ľahký a spoľahlivý imunoanalyzátor výrazne orientovaný na užívateľskú prívetivosť. Inovatívna metóda Time-resolved-Fluorescencia (TRF) ponúka precíznu kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu v oblasti Point of Care. Tajomstvo technológie TRF spočíva v protilátkach konjugovaných z európia pre minimalizáciu šumu pozadia, čo umožňuje veľmi citlivé meranie a presné výsledky.

 • Kvantitatívne testy : CRP, PCT, beta-hCG, D-Dimer, NT-proBNP, Troponin I, iFOB
 •  Semikvantitatívne testy : Covid-19 IgG/IgM ( hladiny low, medium, high )
 •  Kvalitatívne testy : Influenza A/B, Covid-19 Ag
 • Hradené zdravotnou poisťovňou sú CRP, iFOB ostatné  priama platba pacienta – pozri v cenníku 

MESI mTABLET ABI

ABI index je porovnanie krvného tlaku odmeraného na členku a krvného tlaku odmeraného na ruke pacienta. Veľmi presne vie odhaliť upchávanie tepien v dolných končatinách (ischemická choroba dolných končatín) a predpovedať pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody alebo srdcového infarktu. Vyšetrenie je zvlášť dôležité pri starších pacientoch a v prípade rizikových pacientov ako diabetici a fajčiari.

 •  zistenie ochorenia tepien a končatín
 •  súčasné meranie krvného tlaku na všetkých štyroch končatinách naraz
 •  predpovedá pravdepodobnosť vzniku infarktu
 •  predpovedá pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody
 • hradené zdravotnou poisťovňou alebo priamou platbou pacienta pozri v cenníku 

Micro INR

microINR je prenosný analytický prístroj na určenie času zrážanlivosti krvi. Hodnota INR udáva, ako dlho trvá, než sa krv zrazí. Fungujúci systém hemokoagulácie krvácanie zastaví. Pokiaľ je tento systém narušený, môže sa objaviť sklon ku krvácavosti alebo dochádzať k trombózam. Na účely liečenia je nutné stanoviť hladinu INR a podľa nej naordinovať vhodnú medikamentóznu liečbu.

od 25.07. 2024 do 07.08. 2024
neordinujeme
Zastupuje MUDr. Renáta Teglassy Cukrová 14, Bratislava
Kontakt 02/52965879
LEN URGENTNÉ PRÍPADY
Prosím nie bežné odložiteľné záležitosti.
V ostatné dni, resp. mimo ordinačných hodín: Urgentné prípady vyhľadajte najbližsiu pohotovosť.
Najbližšia pohotovosť: Nemocnica Staré Mesto, FN Miczkiewiczova ul. blok H, prízemie vľavo, miestnosť 1
V týchto dňoch