Skip to main content

Dokumenty na stiahnutie

  Anamnestický dotazník

  Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, odstúpenie od dohody, žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie

  (Prosíme vypísať na počítači)
  od 25.07. 2024 do 07.08. 2024
  neordinujeme
  Zastupuje MUDr. Renáta Teglassy Cukrová 14, Bratislava
  Kontakt 02/52965879
  LEN URGENTNÉ PRÍPADY
  Prosím nie bežné odložiteľné záležitosti.
  V ostatné dni, resp. mimo ordinačných hodín: Urgentné prípady vyhľadajte najbližsiu pohotovosť.
  Najbližšia pohotovosť: Nemocnica Staré Mesto, FN Miczkiewiczova ul. blok H, prízemie vľavo, miestnosť 1
  V týchto dňoch