Skip to main content

Služby hradené z verejného zdravotného poistenia

 • diagnostika a liečba akútnych a chronických ochorení
 • odber materiálu na biochemické, sérologické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenie
 • preventívne prehliadky
 • predoperačné vyšetrenia
 •  všetky druhy očkovania (pravidelné, na vlastnú žiadosť)
 • starostlivosť o hypertonikov, pacientov s hyperlipidémiou (vysokou hladinou cholesterolu v krvi)
 • posúdenie zdravotného stavu pre sociálne účely
 • vypísanie kúpeľného návrhu

Služby nehradené z verejného zdravotného poistenia

vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na:

 • vedenie motorového vozidla
 • držanie zbrane
 • potravinársky preukaz
 • potvrdenie na štúdium
 • Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (EKG, CRP, FOB test)
 • Posudzovanie spôsobilosti vo vzťahu k práci (kategória rizika 1 a 2)
 • Predoperačné vyšetrenie pred korektívnymi chirurgickými zákrokmi nehradenými zo zdravotného poistenia
 • Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

Nadštandardné výkony ambulancie všeobecného lekára

 • drobná chirurgia
 • EKG
 • Tlakový holter (revolučná technológia, pri ktorej nepôsobí na rameno tlak manžety)
 • ABI – meranie členkovo-ramenného indexu
 • Preplach vonkajšieho zvukovodu pomocou pulzného prúdu
 • Infúzna liečba
 • Obstreky bolestivých zón
 • Odbery krvi nadštandardných parametrov

Extra služby ambulancie

 • výživové poradenstvo 
 • aromaterapia

E-recept

eRecept je ekvivalentom klasického papierového receptu, pričom lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz. V postupe predpisovania lieku sa v zásade nič nemení. Lekár po vyšetrení pacientovi predpisuje požadované lieky, pri ktorých si v systéme overí ich prípadnú duplicitu, možnú interakciu s inými liekmi a ďalšie potrebné informácie.

Objednanie liekov

Pre objednanie liekov, ktoré užívate chronicky, nemusíte chodiť do ambulancie. Stačí, ak si lieky objednáte cez portál napislekarovi.sk, mailom ambulanciabratislava1@gmail.com alebo pošlete SMS správu na telefónne číslo 0944 244 254 a lieky Vám predpíšeme elektronicky cez e-recept. Lieky si potom môžete vybrať v ktorejkoľvek lekárni. V prípade objednania cez SMS vždy uveďte:

 • vaše meno 
 • rodné číslo alebo dátum narodenia
 • názov lieku
 • počet balení

Ak sa jedná o lieky, ktoré odporúčal špecialista, je potrebné, aby ste mali posledný nález od daného špecialistu v dokumentácii s odporúčaním predpisu lieku, inak recept nie je možné vystaviť.

Ročné predplatné nadštandardných služieb

Ak je pre Vás zdravie prioritou, využite tento program
Rodina Elmedica
• Elektronická časenka termínu preventívnej prehliadky. SMS upozornenie na termín deň vopred.
• Objednanie na presný čas 2x za rok
• Tele-konzultácia prostredníctvom portálu ,,napíš lekárovi,, i počas sviatkov a víkendov.
• Bezplatné vyšetrenie CRP pri akútnom stave až do 4x za rok.
• Elektronický recept do 30 minút od zaslania požiadavky.
• Prednostné dohodnutie termínu prvovyšetrenia u vybraných špecialistov.
• Úvodné spracovanie návrhu jedálnička na základe výsledkov preventívneho vyšetrenia.
• 30 minútová konzultácia k liekovým interakciám (lieky ktoré užívate) s erudovaným farmaceutom.
• 10% zľava z ceny laboratórnych vyšetrení spoločnosti Medirex pri odbere v našej ambulancii.
Informáciu ako získať výhody ročného predplatného získate v našej ambulancii.
od 25.07. 2024 do 07.08. 2024
neordinujeme
Zastupuje MUDr. Renáta Teglassy Cukrová 14, Bratislava
Kontakt 02/52965879
LEN URGENTNÉ PRÍPADY
Prosím nie bežné odložiteľné záležitosti.
V ostatné dni, resp. mimo ordinačných hodín: Urgentné prípady vyhľadajte najbližsiu pohotovosť.
Najbližšia pohotovosť: Nemocnica Staré Mesto, FN Miczkiewiczova ul. blok H, prízemie vľavo, miestnosť 1
V týchto dňoch