Skip to main content

Ročné predplatné nadštandardných služieb

Ak je pre Vás zdravie prioritou, využite tento program
Rodina Elmedica
• Elektronická časenka termínu preventívnej prehliadky. SMS upozornenie na termín deň vopred.
• Objednanie na presný čas 2x za rok
• Tele-konzultácia prostredníctvom portálu ,,napíš lekárovi,, i počas sviatkov a víkendov.
• Bezplatné vyšetrenie CRP pri akútnom stave až do 4x za rok.
• Elektronický recept do 30 minút od zaslania požiadavky.
• Prednostné dohodnutie termínu prvovyšetrenia u vybraných špecialistov.
• Úvodné spracovanie návrhu jedálnička na základe výsledkov preventívneho vyšetrenia.
• 30 minútová konzultácia k liekovým interakciám (lieky ktoré užívate) s erudovaným farmaceutom.
• 10% zľava z ceny laboratórnych vyšetrení spoločnosti Medirex pri odbere v našej ambulancii.
Informáciu ako získať výhody ročného predplatného získate v našej ambulancii.