Skip to main content

Cenník

Vyšetrenie d-Dimer- samoplatca
5€
Vyšetrenie influenza A/B - samoplatca
10€
Vyšetrenie INR - samoplatca
5€
Vyšetrenie krvnej skupiny na žiadosť pacienta
20€
Vyšetrenie pre držanie a nosenie zbraní, streliva, zbrojného pasu
40€
ABI vyšetrenie - samoplatca
20€
Kultivačné vyšetrenie výter z nosa, tonzil +citlivosť na ATB - samoplatca
20€
Interné predoperačné vyšetrenie - samoplatca
40€
Vysetrenie FOB Dôvera
5€
Vyšetrenie NT-proBNP - samoplatca
10€
Vyšetrenie PCT
7€
Vyšetrenie troponin - samoplatca
7€
Vyšetrenie EKG na vlastnú žiadosť pacienta
15€
Vyšetrenie nekapitovaného poistenca
od 40€
Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici / FOB test/na žiadosť pacienta / príp. strata testu 5,-€/
15€
Laboratórne vyšetrenie základných bioch. nehradené zo zdravotného poistenia
30€
Základná preventívna prehliadka pre samoplatcov
od 65€
Lekárska prehliadka na koncesiu, licenciu alebo živnosť
40€
Lekárska prehliadka na rozšírenie vodičského preukazu
40€
Komplexná preventívna prehliadka pre samoplatcov
90€
Komplexná preventívna prehliadka kapitovaného poistenca s rozšírenými odbermi
60€
Lekárska prehliadka na vedenie motorového vozidla a malého plavidla
40€
Lekárska prehliadka pred nástupom na špecializačný kurz alebo skúšku
40€
Lekárska prehliadka s posudkom na zdravotný alebo športový preukaz
40€
Periodická a výstupná LPP v súvislosti s výkonom povolania
od 20€
Vstupná a mimoriadna LPP v súvislosti s výkonom povolania
40€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne
40€
Potvrdenie – vystavenie posudku pre potreby súdu a pod.
40€
Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely na základe výsledkov LPP nie staršie ako 6M
40€
Lekársky posudok pred pobytom, prácou, štúdiom v zahraničí, pre letom lietadlom, a pod.
25€
Potvrdenie pre políciu spolu s vypísaním tlačiva
40€
Predĺženie platnosti zdravotného alebo športového preukazu na základe výsledkov LPP, nie strašie ako 6M
15€
Výpis zo ZD pre individuálne účely v súvislosti s prácou
od 10€
Lekársky posudok na predĺženie platnosti VP – dôchodci
15€
Štandardný dobrovoľný príspevok
48€/rok
RODINA EL MEDICA /poplatok za nadštandardné služby podľa zmluvy/
159€
Aplikácia vysokodávkového VITAMINU C -INJEKTOPAS 7,5 gr. v infúzii
20€
Aromaterapeutická konzultácia s odporúčaním konkrétneho riešenia
30€
Aromatouch liečebná masážna technika
35€
Infúzna liečba podaná v ambulancii
20€
Konzultácia k nastaveniu individuálnej infúznej liečby
30€
Konzultácia s pacientom so zahraničia s návrhom diagnostického a liečebného plánu
70€
Podanie injekcie, ktoru neindikoval VL, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní ZS
5€
Bodové ohodnotenie úrazu pre samoplatcu
40€
COVID 19 antigen test- výter
7€
COVID 19 stanovenie IgG a IgM protilátok-lab.vyšetrenie v amb.
20€
CRP pre nekapit.pac.-laboratórne vyšetrenie
15€
D vit.-laboratórne vyšetrenie nad rámec zdrav.poistenia
20€
Nepovinné očkovanie, nezarátaná cena očkovacej látky
15€
Odstránenie stehov po drobnom chirurgickom zákroku
10€
PLANEAT- vypracovanie jedálnička pri redukcii hmotnosti, hyperchole.,cukrovke, potravinovej intoleranci
30€
Výplach vonkajšieho zvukovodu pulzným prúdom vody - samoplatca
20€

Naši zmluvní partneri