Skip to main content

Náš tím

Spoznajte nás

Dlhoročná prax a skúsenosti

Lekárka

MUDr. Bezáková Danica

Vyše dvadsaťpäťročná ambulantná  prax praktického lekára pre dospelých, internistu  a lekára v pracovnej zdravotnej službe ma naučili, že liečiť fyzické telo bez toho, aby sme sa dotkli duše a pomohli odblokovať nespracované  emócie je prakticky nemožné.  Pri diagnostike účinne spájam exaktné moderné vyšetrovacie a zobrazovacie metódy  s princípmi  integratívnej medicíny, kde preferujem  personalizovanú komplexnú starostlivosť, prispôsobenú individuálnej konštitúcií pacienta. V rámci liečby som sa plne otvorila človeku najprirodzenejšej prírodnej ceste a najmä podpore zdravia 100% čistými esenciálnymi olejmi, zapájam pacientov do proaktívnej starostlivosti o svoje zdravie, v ktorej je dôležitý zdravý životný štýl, stravovanie, fyzická aktivita a sebavzdelávanie v účinnej prevencii a predchádzaniu ochoreniam. 

Súčasťou vyšetrenia a konzultácií v našom zariadení je napríklad:

  • Spoločný rozbor výsledkov  laboratórnych a genetických analýz a poradenstvo v nasmerovaní prioritných krokov pri úprave životosprávy a wellness návykov
  • Odporučenie prípadných vhodných doplňujúcich laboratórnych a klinických medicínskych vyšetrení  a následné zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta
  • Komplexné aromaterapeutické poradenstvo k manažovaniu emočných stavov a nálad, ako i  k podpore preventívnych opatrení na dlhodobé zachovanie zdravia
  • Poradenstvo v oblasti výberu vhodnej pohybovej aktivity a šport
  • Nasmerovanie pri výbere produktov v rámci všeobecnej  preferencie 

Vzdelanie:

 • 11/2008 – SZU Bratislava, Atestácia v odbore Služby zdravia pri práci
 • 5/2006 – SZU Bratislava, Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo II. stupeň
 • 4/1999 – SZU Brataislava, Atestácia v odbore Všeobecné lekárstvo I. stupeň
 • 10/1997  – SZU Bratislava, Atestácia v odbore Interná medicína I. stupeň
 • 10/1986 – 6/1993 – LF UK Bratislava, Odbor všeobecné lekárstvo

Kurzy a certifikáty:

 • 4/2021 – Certifikovaný používateľ ZYTO Balance 5,0, ZYTO Technologies Inc., Lindon, Utah
 • od 9/2020 – štúdium na Aromahead Institute, Florence, Montana
 • 4/2019 – Certifikovaný aromaterapeut, eLearning Academy Bratislava
 • 9/2018 – Aromatouch Technique, Dr. David K.Hill, Bratislava
 • 8/2016 – Stáž komplexní psychosomatické medicíny, MUDr. Jan Hnízdil, Hnízdo zdraví s.r.o., Praha
 • 6/2010 –  Program Manažér II, Health Management Academy, Bratislava
 • 6/2008 –  Program Manažér, Health Management Academy, Bratislava
 • 11/2001 –  Akademia Consulting, s.r.o., Prievidza, Pedagogický kurz lektorov
 • 3/2002 – NÚRTCH Bratislava, Podunajské Biskupice, Certifikačný kurz vo funkčnej diagnostike pľúc

Mgr. Putyrová Elena

Administratívna sestra

Hladíková Dana

Zdravotná sestra