Skip to main content

Registrácia nového pacienta

Upozorňujeme, že bez originálu pečiatky a podpisu lekára sú vyplnené tlačivá neplatné.  Zároveň vyplňte a doručte anamnestický dotazník.

Cez internet

Vyplňte dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači – Tlačivá vytlačte 1x a podpíšte 3x. Doručte emailom, poštou alebo osobne k nám do ambulancie na adresu Dunajská 4 Bratislava – Staré mesto. Zároveň môžete vyplniť a doručiť anamnestický dotazník.

Osobne v ambulancii

Navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín. Ostatné vybavíme za Vás – odkomunikovanie zmeny lekára s Vašim pôvodným lekárom a prenos zdravotnej karty. Akonáhle budeme mať Vašu zdravotnú kartu k dispozícii, budeme Vás kontaktovať.
od 25.07. 2024 do 07.08. 2024
neordinujeme
Zastupuje MUDr. Renáta Teglassy Cukrová 14, Bratislava
Kontakt 02/52965879
LEN URGENTNÉ PRÍPADY
Prosím nie bežné odložiteľné záležitosti.
V ostatné dni, resp. mimo ordinačných hodín: Urgentné prípady vyhľadajte najbližsiu pohotovosť.
Najbližšia pohotovosť: Nemocnica Staré Mesto, FN Miczkiewiczova ul. blok H, prízemie vľavo, miestnosť 1
V týchto dňoch