Skip to main content

Vážení pacienti,

zavádzame štandardný dobrovoľný príspevok na chod ambulancie vo výške 4,- eur na mesiac.

…za posledné dva roky sme rozvinuli snahu o zlepšenie nami ponúkaných medicínskych služieb a od viacerých z vás máme pozitívne referencie, že sa nám to darí.

Investovali sme do kvalitného prístrojového vybavenia, rozšírili pre vás ambulantné priestory. V nastavenom trende chceme pokračovať, ale vzhľadom k všeobecnému navýšeniu režijných nákladov na prevádzku ambulancie nám aktuálne platby zo zdravotných poisťovní tieto náklady nedostatočne pokryjú.
Požiadali sme o dotáciu na obnovu prístrojového vybavenia ambulancie z bratislavského samosprávneho kraja, nebola však schválená.
Záleží nám, aby sme našim pacientom poskytovali kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť, umožnili vám digitálnu komunikáciu s ambulanciou, nové vyšetrenia a konzultačné služby.

Ambulanciu plánujeme rozšíriť o prístroje ako tlakový holter, močový analyzátor, Optosmart (prístroj pre vyšetrenie zraku a sluchu), spirometer (diagnostika pľúcnych ochorení) ultrazvukový prístroj.

K úspešnému zvládnutiu tohto zámeru sme boli nútení urobiť rozhodnutie a dňom 1.5.2024 zavádzame štandardný dobrovoľný príspevok na chod ambulancie vo výške 4,- eur na mesiac.
Ročný dobrovoľný príspevok 48,- eur je možné zaplatiť od 1.5.2024 do 30.6.2024 v hotovosti, kartou v ambulancii alebo zaslať na účet.
IBAN: SK43 7500 0000 0040 2703 0320
Majiteľ účtu: EL Medica s.r.o.
Do poznámky napísať: Meno a dátum narodenia

Ďakujeme za pochopenie, zdravie je pre nás prioritou.

 

S úctou
EL Medica s.r.o.
Mgr. Putyrová Elena
konateľ spoločnosti